1. جلال احسانی , محمد محسن زاده , مرتضی خمیری , عظیم قاسم نژاد , مروری بر اهمیت استخراج فیبر رژیمی اینولین از منابع گیاهی , سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
 2. محمد محسن زاده , علی اکبر سلیمانی داودلی , محمد خضری , تشخیص لیستریا مونوسایتوژنز در ساندویچ های سرد و گرم عرضه شده در سطح شهر مشهد به روش مولتی پلکس PCR , اولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
 3. علی اکبر سلیمانی داودلی , محمد محسن زاده , محمد خضری , الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در لیستریا های جداشده از غذاهای آماده مصرف عرضه شده در سطح شهر مشهد , دومین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
 4. علی اکبر سلیمانی داودلی , محمد محسن زاده , محمد خضری , شناسایی و جداسازی گونه های لیستریا از غذاهای آماده مصرف سطح شهرستان مشهد , دومین همایش روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
 5. فاطمه آقاجانی سنگتراشانی , محمد محسن زاده , محمد خضری , میزان آلودگی غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر مشهد به استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولازمثبت , نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
 6. فاطمه آقاجانی سنگتراشانی , محمد محسن زاده , محمد خضری , شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در غذاهای آماده مصرف عرضه شده در شهر مشهد , نخستین کنفرانس دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
 7. المیرا دشتیانی , محمد محسن زاده , جمشید رزم یار , بابک فزونی مقدم , امین رشیدنژاد , میزان شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از قطعات مرغ , کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
 8. زهرا صالحان , سمانه عیدی , محمد محسن زاده , محمد عزیز زاده , جداسازی و شناسایی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از خوراک طیور , بیست وسومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
 9. زهرا صالحان , سمانه عیدی , محمد محسن زاده , محمد عزیز زاده , ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم , بیست وسومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
 10. مینو جعفرزاده , محمد محسن زاده , جمشید رزم یار , علی کارگر , بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در قطعات گوشت مرغ در خراسان رضوی , اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
 11. مینو جعفرزاده , محمد محسن زاده , جمشید رزم یار , سید علی کارگر , ارزیابی کمی آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی و بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین , اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی شهرکرد , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
 12. محمد محسن زاده , الهام مریخی اردبیلی , تعیین میزان حداقل بازدارندگی عصاره آبی و پروپیلنی زردچوبه روی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 13. سمانه طبیبیان , محمد محسن زاده , حمیدرضا پوررضا , محمودرضا گلزاریان , بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 14. محمد محسن زاده , الهام مریخی اردبیلی , بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس زنیان برکنترل رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنزدر محیط کشت آزمایشگاهی , همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
 15. سیما خسروی پور , رویا رضائیان دلویی , محمد محسن زاده , تعیین خصوصیات فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس carum copticum روی باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorumبه روش انتشار در آگار , سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
 16. مونا علایی , رویا رضائیان دلویی , محمد محسن زاده , تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس اسطوخودوس بر روی Pectobacterium carotovorum , سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
 17. محمد محسن زاده , زهرا جعفری گیو , استفاده از فشار هیدرواستاتیک بالا به منظور کاهش آمین های بیوژنیک در پنیر تولید شده از شیر خام , دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
 18. سمانه طبیبیان , محمد محسن زاده , بکارگیزی ماشین بیىایی درارزیابی میزان چربی گوشت قرمز , نخستین همایش ملی الکترونیکی غذای سالم , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
 19. سیما خسروی پور , رویا رضائیان , محمد محسن زاده , تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس زنیان بر روی باکتری Erwinia carotovora subsp. carotovora , اولین همایش گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۷
 20. جلال احسانی , محمد محسن زاده , سعید خان زادی , عبداله جمشیدی , ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ , بیست ودومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
 21. آسیه مهرزاد , سید علی مرتضوی , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , بررسی آلودگی دانه های ذرت مورد استفاده در خوراک دام به Fusarium graminearum با استفاده از تکنیک مولکولی PCR , 21th National congress of food science and technology , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 22. مریم ترابیان کاخکی , محمد محسن زاده , امیر افخمی گلی , تعیین میزان باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس های حرارت دیده عرضه شده در مشهد , 21th National congress of food science and technology , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 23. آسیه مهرزاد , سید علی مرتضوی , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , شناسایی ژن های مولد زرالنون در سویه های fusarium graminearum جداشده از دانه های ذرت , 21th National congress of food science and technology , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 24. پروانه پردلی , محمدرضا حسین دخت , منصور مشرقی , احمد آسوده , محمد محسن زاده , طراحی بیوسنسور میکروبی تشخیص افلاتوکسین M1 بر پایه باکتری بیولومینسانس V. fischeri , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 25. الهام رحمتیان , محمد محسن زاده , غلامرضا هاشمی تبار , بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در Coagulase negative Staphylococcus جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد , 3rd Iranian agricultural biotechnology congress , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 26. محمد محسن زاده , الهام رحمتیان , غلامرضا هاشمی تبار , تشخیص ژنهای کد کننده انتروتوکسین در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن گاوداریهای صنعتی مشهد به روش PCR , 3rd Iranian agricultural biotechnology congress , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 27. محمد محسن زاده , هدا حسن زاده , محمدرضا باسامی , بررسی میزان آلودگی پنیر عرضه شده در مشهد به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از روش Multiplex-PCR , 3rd Iranian agricultural biotechnology congress , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 28. آسیه مهرزاد , سید علی مرتضوی , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , عبدالله صالحی , شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی , 3rd Iranian agricultural biotechnology congress , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 29. محمد محسن زاده , عاطفه صرافان صادقی , فائزه عارفی , بررسی میزان آلودگی و تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک ها در انواع استافیلوکوکوس جداشده از پنیر سنتی و صنعتی عرضه شده در مشهد , نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
 30. آسیه مهرزاد , سید علی مرتضوی , رویا رضائیان دلویی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , جداسازی و شناسایی فلور قارچی نمونه های ذرت جمع آوری شده از گاوداری های استان خراسان رضوی , همایش ملی صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۹
 31. حامد سلیمانی , محمد محسن زاده , مسعود طالب خان گروسی , الهام داوری , تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای حدت در E.coli O157:H7 جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی مشهد , کنگره ملی گاو شیری لبنیات و صنایع وابسته , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۸
 32. عبدالله صالحی , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , آسیه مهرزاد , بررسی آلودگی ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی از گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی به انواع فوزاریوم , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۴
 33. محمد محسن زاده , مهدی شریعتی فر , تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت جداشده از شیر خام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 34. محمد محسن زاده , محمدرضا نصیری , مهدی کلالیان مقدم , تشخیص ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از گوشت چرخ کرده و همبرگر عرضه شده در مشهد , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 35. معصومه مهربان سنگ آتش , محبوبه سرابی جماب , رضا کاراژیان , ریحانه نوربخش , فرحناز قلاسی , امیر صالح وثوق , محمد محسن زاده , تاثیر آلودگی میکروبی مواد اولیه بر کیفیت نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ) , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
 36. مهدی شریعتی فر , محمد محسن زاده , امیرهوشنگ فلاح راد , ارزیابی بهداشتی و میزان آلودگی شیر گاوهای مبتلا به اورام پستانی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد , سمینار سلامت شیر , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۰۱
 37. حسین مختاریان دلویی , محمد محسن زاده , نبی شریعتی فر , سمیه پهلوانی , مرتضی محمد زاده مقدم , بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد , سمینار سلامت شیر , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۰۱
 38. مهدی رضاییان , محمد قربانی , محمد محسن زاده , بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز , هفتمین کنگره سرامیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۸
 39. محمد هاشمی , محمد محسن زاده , منصور بیات , مهدی شریعتی فر , مرجان بنی حسن , بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی E.coli O157:H7 جداشده از گوشت چرخ کرده در مشهد , دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱
 40. مهدی شریعتی فر , محمد محسن زاده , محمد هاشمی , فروغ عطاالهی , منصور بیات , جداسازس و تشخیص E.coli O157:H7 از نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداریهای صنعتی و پنیر محلی در مشهد و حومه , دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱
 41. مرجان بنی حسن , محمد محسن زاده , محمد هاشمی , مهدی چراغچی باشی , بررسی میزان شیوع سالمونلا در لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه طیور مشهد , دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۰۱
 42. محمد محسن زاده , بسته بندی و ایمنی مواد غذایی , نخستین همایش بسته بندی سلولزی وسلامت , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
 43. محمد محسن زاده , ارائه روش ارزیابی انتروتوکسین های استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های شیر خشک , هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۴
 44. محمد محسن زاده , بررسی میزان شیوع انواع میکروارگانیسم های جداشده از ترشحات پستانی تلیسه های شکم اول در قبل و بعد از زایمان , پانزدهمین کنگره دامپزشکی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۰۷
 45. محمد محسن زاده , بررسی میزان آلودگی پنیر تازه عرضه شده در شهر مشهد به باکتری بروسلا و تاثیر آن در بهداشت عمومی , دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱/۲۳
 46. محمد محسن زاده , نقش سیستم HACCP در کاهش خطرات و بیماریهای قابل انتقال از طریق شیر و فرآورده های آن به انسان , اولین سمینار کشوری بهداشت مواد غذایی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲/۰۲
 47. محمد محسن زاده , استفاده از سوماتوتروپین BST در گاوهای شیری و ایمنی شیر و فرآورده های آن , اولین سمینار کشوری بهداشت مواد غذایی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲/۰۲
 48. محمد محسن زاده , کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت و ایمنی فرآورده های غذایی , همایش بیوتکنولوژی و اینده , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۷
 49. محمد محسن زاده , نقش و اهميت پروبيوتيك ها (PROBIOTICS ) در دامپزشكي و دامپروري , اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۰۱
 50. محمد محسن زاده , بکارگیری سیستم HACCP در صنایع گوشت و مرغ و نقش آن در امنیت غذایی , یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲/۱۶